Oefening 2 betekenisverschillen

Welk woord moet worden gebruikt in de volgende zinnen?