Raad het woord

Selecteer de juiste nummers.

  1. solide

   
 2. wanorde

   
 3. bevel

  |
 4. destijds

   
 5. eerstdaags

   
 6. tevens

   
 7. fataal

   
 8. geoorloofd

   
 9. noteren

   
 10. routine

   
 11. sober

   
 12. via

   
 13. abattoir

   
 14. alom

   
 15. belemmerend


Selecteer het nummer van het woord waarvan hieronder de betekenis is gegeven.

chaos

eenvoudig

overal

vroeger

degelijk

ook

dodelijk

commando

hinderen

slachthuis

ervaring

opschrijven

binnenkort

toegestaan