Surinaamse woorden in het Nederlands

Wat betekenen zet? Zet de juiste betekenis achter het woord.
Een aantal van deze Surinaams-Nederlandse zijn opgenomen in de nieuwe Woordenlijst Nederlandse Taal.