Welk dialect wordt gezongen/gesproken?

Wat is het juiste antwoord?