Schrijf de werkwoorden in de goede vorm.
OD = onvoltooid deelwoord; VD = voltooid deelwoord

1.De straat was bezaaien (VD) met verbranden (VD) papieren.
2.Hij lachte verontschuldigen(OD) .
3.De niets vermoeden (OD soldaten werden volledig verrassen (VD) .
4.Het nieuw inrichten (VD) huis was verleden week nog een bouwval.
5.De aftreden (OD) voorzitter hield een verrassen (OD) toespraak.
6.Van Basten startte de tweede helft met een wijzigen (VD) tactiek.
7.De slinken (VD) voorraad had een demotiveren(OD) uitwerking op het personeel.
8.De kinderen werden naar huis begeleiden (VD) en daar verwelkomen(VD) door de burgemeester. 
9.De berekenen (VD) prijzen waren baseren (VD) op de prijzen van de verwerken (VD)
grondstoffen.
10.Het vermelden (VD) voorval bleek te zijn verzinnen(VD) .
11.De jury heeft bepalen (VD) dat elk goed raden (VD) antwoord twee punten oplevert.
12.Hij antwoordde ontkennen (OD) op de stellen (VD) vraag.
13.Het gemeentebestuur heeft beloven (VD) dat de straten niet lang opbreken (VD) zullen zijn.
14.Slecht verlichten (VD) straten werken bevorderen (OD) op de misdaad.
15.De haten (VD) voorzitter werd al snel weer van zijn functie ontheffen (VD) .
16.Er zijn nog maar bedroeven (OD) weinig treinen die niet zijn beschilderen (VD) .
17.De poten (VD) aardappelen worden volgende week oogsten(VD) .
18.Het beogen(VD) effect zal niet worden bereiken (VD) .
19.De speler kreeg allerlei beledigen (OD) opmerkingen naar zijn hoofd slingeren(VD) .
20.Hij heeft zich enorm aan zijn behandeling ergeren (VD) en zijn contract beëindigen(VD) .