Schrijf de werkwoorden in de juiste vorm.
t.t. = tegenwoordige tijd; v.t. = verleden tijd
OD = onvoltooid deelwoord; VD = voltooid deelwoord

Gebruik de hintknop als je er niet uitkomt.

1.De aftobben (VD) agent keek met fronsen (VD) wenkbrauwen naar de dreigen (OD) houding van de demonstrant.
2.Met een verrassen (OD) opstelling verrassen (v.t.) de voor de kritiek bezwijken (VD) trainer de toesnellen (VD) pers.
3.Nadat de leider zich tot de groeien (OD) menigte had richten (VD) , vluchten (v.t.) de president met zijn goed organiseren (VD) veiligheidstroepen.
4.Als er een moord worden (t.t.) plegen (VD) op iemand uit de onderwereld weten (t.t) je bijna zeker dat die zal worden wreken (VD) .
5.Toen hij horen (v.t.) dat hij een miljoen had erven (VD) , juichen (v.t.) hij te vroeg: door de belasting worden(v.t.) volgens de gelden (OD) regels een groot gedeelte opeisen (VD) .
6.In de door de storm vellen (VD) boom staan (v.t.) de namen kerven (VD) van tientallen geliefden.
7.Hij pochen (v.t.) over het feit dat hij schorsen (VD) was, maar in de klas worden (v.t.) er minachten (OD) over hem spreken (VD) .
8.Het gebeuren (t.t.) zelden dat toeschouwers zich zo misdragen (t.t.) en moeten worden verwijderen (VD) .
9.De bestraffen (VD) jongen herinneren (v.t.) zich niets van de beledigen (OD) opmerkingen die hij naar het hoofd van de de leraar had slingeren (VD) .
10.Hij richten (v.t.) zich op, doven (v.t.) de sigaret en vluchten (v.t.) weg.
11.De pianist die hem concentreren (VD) begeleiden (v.t.) , worden (v.t.) door haar binnenkomst storen (VD) .
12.De veulens die vrolijk hinniken (OD) in de rondte galopperen (v.t.) , werden door de lachen (OD) kinderen gadeslaan (VD) .
13.De ontketenen (VD) spits trappen (v.t.) tegen een ballon die door een enthousiaste supporter op het veld was gooien (V.D) .
14.Nadat hij aftrappen (v.t.) , stormen (v.t.) de spits naar voren, misleiden (v.t.) en passeren (v.t.) twee verdedigers en scoren (v.t.) een prachtig doelpunt.
15.De krant vermelden (v.t.) een bericht waarin worden (t.t.) melden (VD) dat de fractievoorzitter ervan overtuigen (VD) is dat het wel degelijk is gebeuren (VD) .
16.De files veroorzaken (v.t.) veel ellende op de snelweg en veranderen (v.t.) rustige huisvaders in agiteren (VD) mannetjes.