Zijn de vetgedrukte woorden goed of fout geschreven?