Synoniemen voor moeilijke, deftige woorden (archaïsmen)

Kies uit het rechterrijtje een goed synoniem.
ongerief
pretentieloos
betreffende
appelleren
idyllisch
meewarig
ampel
bevroeden
abusievelijk
deemoedig
euvel duiden
gebelgd
gespeend zijn van
godsvruchtig
kapittelen
laken (werkwoord)
laatdunkend
staven