(SPORT)UITDRUKKINGEN

Vul het nummer van de uitdrukking in.


UITDRUKKINGEN

1. zijn pappenheimers kende
2. de schepen achter zich verbrand
3. op de schopstoel ... zitten
4. zat ... in de put
5. wierp ... de handdoek in de ring
6. stuitte... tegen de borst
7. de staf over ... gebroken
8. de tering naar de nering te zetten
9. de vinger op de wond legde
10. over de brug komen
11. hingen .... lippen
12. soldaat maken
13. voor zoete koek aangenomen
14. aan het kortste eind trekken
 

1.Omdat hij ... , wist is hij ze over te halen nog wat langer door te werken.
2.Na die nederlaag ... hij erg ... .
3.Als de ploeg nog eens zou verliezen, zou hij ...komen te... .
4.Na de volgende nederlaag ... de trainer ... .
5.Die opmerking ... de scheidsrechter ... .
6.De verslaggevers ... bij de topscorer ... .
7.Na het winnen van de cup zouden ze wel even een paar flessen
8.Als we die wedstrijd niet winnen, ... we alsnog ...
9. Toen de speler dat zei, wist de verslaggever dat hij .... .
10. Toen de trainer ontslagen werd en geen werk meer kon vinden, was het voor zijn familie moeilijk om ....
11/12. En nadat er een artikel in de krant was verschenen waarin ... hem werd ... , is hij naar Amerika vertrokken en heeft ... .
13/14. Hij had de verhalen van zijn zaakwaarnemer ... ,maar zijn nieuwe club wilde maar niet met het beloofde
contract ....(14)