Wat betekenen de juridische termen?
Selecteer de juiste betekenis.

1. aanhangig maken =
2. beslag =
3. wraking =
4. cassatie =
5. delict =
6. enkelvoudige kamer =
7. gedetineerde =
8. heenzenden =
9. jurisprudentie =
10. meineed =
11. arrest =
12. tenlastelegging =
13. nietigverklaring =
14. ondertoezichtstelling =
15. repliek =
16. civiel recht =
17. seponeren =
18. terbeschikkingstelling =