Moeilijke woorden uit het examen havo 2014 -2

Vul een passend woord in (soms moet je het woord aanpassen).

Kies uit: prototype, authentiek, reality-tv, castingshows, dilemma, primair, milieu-impact, rolmodellen, enscenering, stereotypen, recessie, zuil, transparantie en certificeren.

1. De show, zou het worden van wat Reesink ‘de derde generatie reality-programma’s’ noemt en Casting is daarbij cruciaal.
2. Alles gaat kortom om de en dat leidt tot oppervlakkigheid.
3. Tegelijkertijd geldt dat je jezelf moet blijven, moet zijn. De castingmaatschappij biedt een oplossing voor dit , omdat zij
met en antivoorbeelden een moraal biedt. Zij maakt de complexe werkelijkheid overzichtelijker door deze terug te brengen tot een reeks , die ons helpen om situaties te ordenen.
4. Kijk, vroeger leefde je in een . Dat schiep duidelijkheid.
5. Twaalf jaar nadat Big Brother voor maatschappelijk debat zorgde, produceert nog altijd dagelijks winnaars en verliezers.
6. zijn goedkoop om te maken, omdat er immers geen professionele acteurs betaald hoeven te worden.
7. Beide organisaties baseren hun oordeel op informatie die bedrijven zelf verstrekken.
8. Uit milieuanalyses van onderzoeksbureau CE Delft blijkt dat de van een kledingstuk voor tachtig procent te maken heeft met de vezelproductie- en gebruiksfases.
9. Om de Nederlandse kledingconsument te beschermen tegen groenwassen hebben verschillende initiatieven voor het levenslicht gezien.
10. Kostenbesparing die wordt gepresenteerd als duurzaamheid is, vooral naarmate de modewereld de gevolgen van de voelt, een beproefde strategie.
11. In Europa bestaat geen juridische verplichting om biologische katoen te laten .