Selecteer de juiste betekenis

1. Daar bevinden wij ons als ‘’ soort werkelijk op de beschavingsladder.
2. In onze geschiedenis hebben we de meeste tijd geleefd in kleine gemeenschappen van vijftig tot hooguit honderd mensen.
3. Ouders hebben de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van hun kinderen.
4. De neiging om onprettige of lastige situaties te vermijden is een niet weg te denken onderdeel van onze .
5. Dit zijn voorbeelden van sociale , keuzes tussen individueel en belang, waarbij we ons gedragen: we offeren ons persoonlijk belang op voor het collectieve.
6. De relatie tot de mensen in de derde wereld en de generaties na ons was nogal .
7. Het meisje werd ontslagen omdat ze gedrag vertoonde.
8. De gemeente Tytsjerksteradiel is aan de slag gegaan met het versterken van de .
9. Zij bleven hun bonussen opstrijken terwijl zij en hun bedrijven faalden.
10. De meest bepalende factor voor duurzaam gedrag bij jongeren is .
11. Hier moet nog eens over worden nagedacht want denken is hier doorgeschoten.
12. De burger is eerder geneigd aan afstandelijke, onbereikbare en anonieme almacht toe te schrijven.