Oefening argumentatiestructuren

Maak met de volgende onderdelen van een argumentatie een logisch argumentatieschema.
Gebruik het ? als je er niet uitkomt.

A Zij heeft ruim voldoende ervaring in het basisonderwijs.
B Deze sollicitante is zeker geschikt voor die functie van hoofdonderwijzer.
C De school wilde het aantal vrouwelijk collega’s vergroten.
D Ruime ervaring is een is nodig voor deze functie.
E Zij is een vrouw.
F Zij past goed in de samenstelling van het team wat betreft leeftijd.


stelling
argument 1 argument 2 argument 3
argument 4 argument 5
.