Zet de onderdelen in de juiste volgorde.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Afzender ???
Dagtekening dagtekening.gif
Geadresseerde
Betreft
Aanspreking
Eerste alinea
Tweede en volgende alinea's
Slotalinea
Afsluiting en ondertekening???
Bijlage(n)