Surinaamse woorden in het Nederlands

Wat betekenen zet? Zet de juiste betekenis achter het woord.
Een aantal van deze Surinaams-Nederlandse zijn opgenomen in de nieuwe Woordenlijst Nederlandse Taal.

kweekje
bacove
dozeren
flitten
kroi
makaperi
uitlopen
ellendelaar
dat ding
rammelen
morserij
porknokker
schuier
sluit
rampaneren
klop klop
djoegoedjoegoe
bok