Stappen om tot de juiste spelling van een werkwoordsvorm te komen
Klik op 'Laat alle opgaven zien' en beantwoord daarna de vragen.