Oefening 2 herhaling, tautologie of pleonasme

Wat voor een stijlmiddel vormen de gemarkeerde woorden/woordgroepen?