Noteer de bijwoorden uit de volgende zinnen.
Gespitste bijwoorden moet je als één woord noteren.
Als er gaten overblijven, vul dan in geen of noteer - .

1.Vandaag heb ik zeer hard gewerkt

2. Waar is mijn boek gebleven?

3. Wij kwamen gisteren plotseling in een sneeuwstorm terecht.

4. Daar doe je mij een plezier mee.

5. Zullen we het hier vanmorgen maar bij laten.

6.Stratenmakers hebben een erg zwaar beroep.

7. Morgen is hier een bijeenkomst met leerlingen.

8. Zelden heb ik zo'n rare wedstrijd gezien.

9. We spraken daar gisteren nog met onze mentor over.

10. Onder de les begon zij opeens erg hard te lachen.