Is het vetgedrukte woord een werkwoord of zelfstandig naamwoord?