Welke stijlfiguur wordt gebruikt?

1. Door de orkaan zijn heel wat mensen van huis en haard verdreven.
2. Het Nederlandse hardlopen holt achteruit .
3. Heel flink van je om de zaak te verraden !
4. Tijdens zijn les hebben wij ons een breuk gelachen overdrijving .
5. Schrijven is de kunst van het schrappen .
6. Bovendien heeft hij ook nog Engels gestudeerd.
7. De drenkeling werd door hem tijdig gered .
8. Hier ligt Gijs van Amerongen
In de grond geen onaardige jongen.
9. Mijn opa heeft het tijdelijke met het eeuwige verwisseld .
10. Het toestel maakte een prachtige duikvlucht naar beneden .
11. Hoe gespecialiseerder iemand is, des te minder iemand kan .
12. Is niet iedereen wel eens ondeugend geweest ?
13. Toen hij dat mooie doelpunt maakte, zie hij:' Dat kon er wel me door, hè !'
14. Na de lange wandeling kwamen we met onze tong op de schoenen thuis.