Selecteer een goed Nederlands alternatief voor de vetgedrukte barbarismen.