Wat betekenen de woorden?
Selecteer de juiste betekenis.
lexicaal
linguïst
implementeren
redundantie
courant
integraal
peergroup
referentiekader
beklijven
converteren
parafraseren
syntaxis
semantiek
ad valvas
morfologisch
basaal
arbitrair