Met wat voor een fout hebben we te maken?
Kies uit: contaminatie, symmetrie, dat/als, inversie of lijdende vorm.