- isme = stromimg
- ist = een aanhanger of beoefenaar van het bijbehorende isme

Selecteer de juiste betekenis bij de woorden.
exhibitionist
fundamentalist
patriot
naturalist
expressionist
opportunist
existentialist
pacifist
zionist
anarchist
kubist
fatalist