Engelse werkwoorden
Selecteer de juiste vorm in de tegenwoordige (t.t.) en verleden tijd (v.t.) en van het voltooid deelwoord.

werkwoordbetekenispv t.t.pv v.t.voltooid deelwoord
1. viewenkijkenhij/zij/het viewviewgeview
2. twitterenkorte blogberichten uitwisselenhij/zij/het twittertwittergetwitter
3. facebookenactief zijn op Facebookhij/zij/het facebookfacebookgefacebook
4. hyvenactief zijn op Hyveshij/zij/het hyvhyvgehyv
5. hyperlinkeneen link makenhij/zij/het hyperlinkhyperlinkgehyperlink
6. scannendigitaal lezenhij/zij/het scanscangescan
7. socializeninformeel contact hebbenhij/zij/het socializjij/hij socializgesocializ
8. bloggeneen weblog bijhoudenhij/zij/het blogbloggeblog
9. scooterenscooter rijdenhij/zij/het scooterscootergescooter
10. scoreneen doelpunt makenhij/zij/het scoorscoorgescoor
11. savenopslaanhij/zij/het savsavgesav