Spreekwoorden en uitdrukkingen over Europa

Europese invloeden
Wat is de betekenis van de spreekwoorden, uitdrukkingen en gezegden?

Selecteer de juiste betekenis.

1. Duitse gründlichkeit -

2. Een Poolse landdag -

3. Het Spaans benauwd hebben -

4. Geen geld geen Zwitsers -

5. Franse complimenten -

6. Russische roulette -

7. Hollands welvaren -

8. Italiaans boekhouden -

9. De Griekse beginselen zijn toegedaan -

10. Een Oostenrijker hebben -

11. Een Engelse brief schrijven -

12. Met de Franse slag -