Selecteer de betekenis van de vetgedrukte woorden?

1. Hij is opgepakt omdat hij fraude heeft gepleegd.
2. Ik voelde me door die Mexicaanse griep toch behoorlijk miserabel .
3. Hij beloofde telkens weer dat hij het roken zou matigen .
4. Hij wilde pertinent niet meewerken aan dat plan.
5. De politie had ook nog een peloton ME paraat .
6. Hij begon het gesprek met de vraag of ze elkaar zouden tutoyeren .
7. De beslissing is uiteindelijk unaniem genomen.
8. Dat verhaal is fictief , maar sommige dingen kunnen in de werkelijkheid wel gebeuren.
9. Er heerste alom een uitgelaten sfeer.
10. Hij had al langer onvrede met de legerleiding en tenslotte werd hij deserteur
11. Shani Davis was op de 1500 meter opnieuw ongenaakbaar .
12. Het verschil met de concurrentie was uiteindelijk miniem .