Moeilijke woorden examen Nederlands vwo 2017
Wat betekenen de woorden? Selecteer de juiste betekenis.
hogepriesteres van het feminisme
in het zweet zijns aanschijns
Talmoedische tijden
dubbele standaard
apocalyptisch
teloorgang
vergruizen
seriële monogamie
quota
proportioneel
inbreuk op
in de kiem gesmoord
treft blaam
disproportionaliteit
schuldheling
executieverkoping
geëngageerd