Bijvoeglijke naamwoorden?
Welk woord is in de zin een bijvoeglijk naamwoord?