Juridisch jargon 3
Welke woorden moeten ingevuld/geselecteerd worden?

1. Iemand die een zaak wil kan ervoor kiezen een normale te laten opstellen door een die hij machtigt om hem in deze zaak te vertegenwoordigen.
2. Dit geschiedt in opdracht van de .
3. De rechtbank Amsterdam heeft het verzoek tot toegewezen.
4. In Nederland kan men bij de tegen een beslissing van het gerechtshof.
5. Met dit onderzoek willen we inzicht krijgen in de wijze waarop rechters reageren op door jeugdigen gepleegde ernstige .
6. De meeste misdrijven worden de zogenaamde van de rechtbank: .
7. De reageerde niet op een waarschuwingsschot dat was gelost en is hierna in zijn been geschoten.
8. Waarom is de verdachte na zijn niet alsnog ?
9. Omdat dit een zaak is, is hier nog geen over te vinden.