WOORDBETEKENIS
Oefeningen met * (1 ster)


Wat is de betekenis?
Inwoners van plaatsen?
Welke uitdrukking wordt bedoeld?
1       2           3         
           4    5          
 6                      
                7       
   8               9       
 10                      
       11    12              
 13                      
                     
   14        15              
              16         
     17         18           
19             20            
                     
  21     22     23          24       
                     
25                       
                26       
                     
   27