DE ELEKTRISCHE AUTO
Vul de juiste vorm van het werkwoord in.


t.t. = geef de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd
v.t. = geef de persoonsvorm in de verleden tijd
v.d.= geef het voltooid deelwoord
   1               
2                  
                
                
                
        3       4     
  5            6      
                
          7        
      8            
                
   9         10        
  11                
                
          12        
     13      14         
                
                
                
     15