Woordspeling, jargon, barbarisme of archaïsme?

Welke stijlfiguur wordt gebruikt?
Selecteer het juiste antwoord?

1. primus inter pares =
2. bemerkingen =
3. Kuipstoeltjes in de Arena =
4. subsidiair =
5. godsvruchtig =
6. bevroeden =
7. panikeren =
8. Pinnen komt nu wel van pas.
9. ex nunc =
10. Hier klopt iets niet zei de cardioloog. =
11. uitproberen =
12. vox populi =
13. abusievelijk =
14. Ook een konijn kan het haasje zijn. =
15. beduidend =