Moeilijke woorden examen VWO 2019 - I

Wat betekenen de woorden?
pontificaal
ontboezeming
zielenkwelling
gekoesterd
polarisatie
triviaal
onversneden
mantra
reflecteren
presentisme
subtiel
rivaal
empathie
protagonist
lacune
exegese
terminale patiënt
tacit knowledge