Onderwerp

 1. Home
 2. /
 3. Zinsdelen
 4. /
 5. Onderwerp
Insert Content Template or Symbol

uitleg
 • Uitleg

De eenvoudigste manier om het onderwerp te vinden is door na het vinden van de persoonsvorm de vraag: ‘Wie of wat doet iets of is iets?’ te stellen.

Voorbeeld:
Taalspelletjes vind je op CambiumNed.
pv = vind
Wie vindt? = je,
je is dus onderwerp.

Je kan ook kijken naar welk zinsdeel er mee moet veranderen als je persoonsvorm van het enkelvoud in het meervoud zet, of van het meervoud in het enkelvoud. Het zinsdeel dat ook moet veranderen is het onderwerp (de veranderingsproef).

Voorbeeld:
De meisjes gaan ook naar The Kings.
Het meisje gaat ook naar The Kings.

Het enkelvoud ‘Het meisje gaat‘ wordt ‘De meisjes gaan‘ in het meervoud: de meisjes (het meisje) = onderwerp

Opmerking: Niet altijd kun je het onderwerp veranderen.

Voorbeeld:
De vogelbescherming zoekt nieuwe leden.
Men wil meer nieuwbouw.
De klimop moet gesnoeid worden.
Alles moet weg.

De veranderingsproef kun je hier niet gebruiken. Hoe vind je het onderwerp dan wel?
Zoek de persoonsvorm.
Zet bij de persoonsvorm de man (de mannen) of de zaak (de zaken) als onderwerp.
Het zinsdeel dat je weg moet laten om een goede zin te krijgen is het onderwerp.

Voorbeelden:
De politie moet meer op straat surveilleren.
persoonsvorm = moet
Als je bij de persoonsvorm de man / de mannen zet, krijg je:
De man moet meer op straat surveilleren. – De mannen moeten meer op straat surveilleren.
De politie is dus onderwerp.

Opmerking: Niet alle zinnen hebben een een onderwerp. Zinnen in de gebiedende wijs hebben geen onderwerp en in onvolledige of elliptische zinnen ontbreekt de persoonsvorm en/of het onderwerp.

video
 • Video

oefening
 • Oefening 1 
 • Het onderwerp

oefening
 • Oefening 2
 • Het onderwerp

oefening
 • Oefening 3
 • Het onderwerp

oefening
 • Oefening 4
 • Onderwerp en persoonsvorm

oefening
 • Oefening 5
 • onderwerp en persoonsvorm

oefening
 • Oefening 6
 • Onderwerp en lijdend voorwerp

CambiumNed op Learnbeat

Gebruik de beste oefensite voor het vak Nederlands nu ook in de klas!